Η CustomLAB είναι μια εταιρία πληροφορικής που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η υψηλή τεχνογνωσία της, με έμπειρους επαγγελματίες και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, χαρακτηρίζουν την πορεία της, μια πορεία από πολλές επιτυχημένες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Το κλειδί γι αυτές τις συνεργασίες πέρα από τη συνέπεια είναι η επένδυση ουσιαστικού χρόνου σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, διότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική με διαφορετικές ανάγκες. Οι εξατομικευμένες λύσεις που προσφέρει η CustomLAB διαφέρουν ανά περίπτωση, έτσι ώστε η εφαρμογή που θα σχεδιαστεί για την εκάστοτε επιχείρηση να επιφέρει την οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών, τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους και την αύξηση των αποδόσεών  της.

Πώς δουλεύουμε

Η ακεραιότητα των δεδομένων και η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, είναι προτεραιότητα της CustomLAB.

Συμόρφωση GDPR

Η εταιρία CustomLAB στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, θέλοντας να διαφυλάξει τη διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της, εφαρμόζει και φέρει τη συμμόρφωσή του. Με αυτόν τον τρόπο δίνει  στον εκάστοτε πελάτη – συνεργάτη το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών με τη μέγιστη ασφάλεια.

Ασφάλεια δεδομένων ISO

Η εταιρία CustomLAB είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001 που αφορά τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών για την ακεραιότητα των δεδομένων των πελατών της. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το εκάστοτε έργο, δεσμεύεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες των πελατών της, αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Όροι χρήσης

Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί για να εξυπηρετήσει καλύτερα όσους ασχολούνται με τον τρόπο χρήσης των «προσωπικά προσδιορισμένων πληροφοριών» (PII). Το PII, όπως περιγράφεται στο αμερικανικό δίκαιο ιδιωτικού απορρήτου και στην ασφάλεια των πληροφοριών, είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες τους ή συνδυαστικά για τον εντοπισμό ή και την επαφή ενός ατόμου. 

400+

Εγκαταστάσεις customCRM και έτοιμων λύσεων λογισμικού.

Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικών CRM, ERP ή και συνδυασμό αυτών για μεγαλύτερη απόδοση.

100%

Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Πληροφοριών.

Εγγύηση προστασίας των δεδομένων με πιστοποιήσεις και συμβάσεις εχεμύθειας.

6.000+

Επιθέσεις που αποτράπηκαν με επιτυχία.

Με προτεραιότητα στην προστασία των πληροφοριών από κακόβουλα λογισμικά.

Case studies

Οι εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρει η CustomLAB, δημιουργεί μακροχρόνιες συνεργασίες.

"Στρατηγικά το έργο μας στοχεύει στην οργάνωση των επιχειρήσεων, βελτίωση των χρόνων απόκρισης και συνθηκών εργασίας."