Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι η διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας και συντήρησης μιας εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη λογισμικού για την CustomLAB αποσκοπεί στη βελτίωση διαχείρισης και απόδοσης μιας επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή, με διαφορετικές απαιτήσεις, γι αυτό και προτείνεται διαφορετική λύση και προσέγγιση ανά περίπτωση. 

Τα συστήματα λογισμικού της CustomLAB προσφέρουν:

— Τεχνολογίες υψηλής ποιότητας
— Συνεχείς αναβαθμίσεις και ενημερώσεις
— Ευελιξία σύνδεσης από οπουδήποτε
— Προγράμματα εύχρηστα για κάθε χρήστη
— Αυτοματοποίηση λειτουργιών
— Αποτελεσματικότητα
— Δυνατότητα παραμετροποίησης
— Ασφάλεια

Έτοιμες Λύσεις Λογισμικού

Οι έτοιμες λύσεις λογισμικού, επί της ουσίας είναι εφαρμογές που απευθύνονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Είναι εφαρμογές οι οποίες σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ειδικούς του εκάστοτε κλάδου και υλοποιήθηκαν από την ομάδα της CustomLAB έτσι ώστε να εξυπηρετούν καθημερινές απαραίτητες λειτουργίες του κλάδου. Τα έτοιμα αυτά προγράμματα απευθύνονται σε οδοντιάτρους, μεσίτες, ιατρικά επαγγέλματα και επαγγελματίες που χρειάζονται ηλεκτρονική τιμολόγηση. 

Τα προγράμματα είναι:

— dentCRM, Οδοντιατρικό πρόγραμμα
— iHomeCRM, Μεσιτικό πρόγραμμα
— eData, Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
— ePrint, Ηλεκτρονική τιμολόγηση για ιατρικά επαγγέλματα

Υπηρεσίες Cloud

Το cloud είναι μία ολόκληρη τεχνολογία βάσει της οποίας η αποθήκευση των δεδομένων δε γίνεται τοπικά αλλά διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα αντί να γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων στον υπολογιστή, σ’ ένα σκληρό δίσκο ή σ’ ένα USB αποθηκεύονται σ’ έναν server, δηλαδή κάπου online στο internet. Η αποθήκευση αυτή είναι η πιο ασφαλής, καθώς γίνεται με κρυπτογράφηση των δεδομένων και το κυριότερο υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται στο internet. 

Τα πλεονεκτήματα των cloud υπηρεσιών είναι:

— Ασφάλεια
— Ευελιξία
— Διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου
— Ταχύτερη ενσωμάτωση
— Αυτόματες αναβαθμίσεις
— Αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας
— Δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε

Ανάπτυξη Λογισμικού


Η ανάπτυξη λογισμικού είναι η διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας και συντήρησης μιας εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη λογισμικού για την CustomLAB αποσκοπεί στη βελτίωση διαχείρισης και απόδοσης μιας επιχείρησης.

Κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή, με διαφορετικές απαιτήσεις, γι’ αυτό και προτείνεται διαφορετική λύση και προσέγγιση ανά περίπτωση. Οι εξατομικευμένες λύσεις λογισμικού που προσφέρει η CustomLAB βασίζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Με την απόκτηση ενός τέτοιου προγράμματος επιτυγχάνεται η οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών, η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους και η αύξηση των αποδόσεων της επιχείρησης.

TAILORED SOFTWARE
WEB SERVICES

Υπηρεσίες Cloud


Hosting

Υπηρεσίες φιλοξενίας web based εφαρμογών λογισμικού & ιστοσελίδων σε managed dedicated και semi-dedicated servers στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά datacenters

Storage box

Αποθηκευτικοί χώροι στο σύννεφο για ευελιξία της πληροφορίας και πλήρη φορητότητα πρόσβασης των αρχείων σας

NAS file server

Μελέτη και εγκατάσταση τοπικών File Servers. Δυνατότητα διαμοιραμού της πληροφορίας στο σύννεφο ανάμεσα στις συσκευές σας

Αναβάθμιση παλαιότερων προγραμμάτων

Ανακατασκευή Λογισμικού


Η χρήση μιας εσφαλμένης εφαρμογής, είτε λόγω λάθους σχεδιασμού που δεν εμπίπτει στις ανάγκες της επιχείρησης, είτε λόγω λάθους στην κατασκευή του λογισμικού, είτε λόγω έλλειψης συντήρησής του μπορεί να οδηγήσει σε:

i. Σπατάλη ωφέλιμου χρόνου
ii. Λάθη στις λειτουργίες της επιχείρησης
iii. Απώλεια δεδομένων

Η ανακατασκευή ή η αναβάθμιση υπάρχοντος προγράμματος είναι εφικτή από την ομάδα της CustomLAB, η οποία αναλαμβάνει την τροποποίησή του σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αυτοματοποίηση των λειτουργιών της.

ιστοσελίδες

Επιλεγμένες συνεργασίες

Κάθε συνεργασία είναι μοναδική και με το κατάλληλο υλικό δημιουργείται κι ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Εγγραφή στο Newsletter