κατασκευή ERP

ERP Τι είναι

ERP - ο ορισμός της λέξης Enterprise Resource Planning , στην ελληνική, «σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού». ΕRP ( Wikipedia ορισμός ERP ) ονομάζουμε τα σύγχρονα προϊόντα λογισμικού τα οποία διαχειρίζονται μηχανογραφικά τις παραγωγικές αλλά και τις εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Απώτερος σκοπός τους είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επιδόσεων. Με την κατάλληλη οργάνωση, αξιοποίηση δεδομένων και των πόρων της επιχείρησης επιτυγχάνετε ο σκοπός του business performance.

Οι περισσότεροι από εμάς ακούγοντας τον όρο ERP φανταζόμαστε μια περίπλοκη και δύσχρηστη εφαρμογή λογισμικού. Η αλήθεια είναι πως στις αρχές μπορεί να ήταν κάπως δυσνόητη και περίπλοκη μια εφαρμογή ERP, σήμερα όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά και οι εφαρμογές έχουν απλοποιηθεί και έχουν γίνει πολύ φιλικότερες στον χρήστη. Ως αποτέλεσμα να υπάρχουν λογισμικά πακέτα ERP ακόμα και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να αυξήσουν τα έσοδά τους και συντελέσουν στην επιτυχή λειτουργία τους.

κατασκευή CRM

CRM Τι είναι

Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) ( Wikipedia ορισμός CRM ) είναι μια λύση λογισμικού (πολλές φορές διαθέσιμη και ως υπηρεσία – Software as a Service), η οποία διευκολύνει μια εταιρεία κατά την αλληλεπίδρασή της με τους πελάτες της. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη.

Η διατήρηση των είδη υπαρχόντων πελατών καθώς και η εύρεση νέων πελατών, είναι ο γενικός στόχος της διαχείρισης ενός συστήματος CRM.

Κάθε εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πλέον Σύστημα διαχείρισης πελατών - CRM, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την πλήρη καταγραφή και αυτοματοποίηση του καθημερινού workflow της επιχείρησης.

Ένα σύστημα λογισμικού CRM στοχεύει εκεί ακριβώς, διαθέτοντας modules και λειτουργίες που διασυνδέονται με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες εφαρμογές μέσα σε μια επιχείρηση.

Ελάτε να κατασκευάσουμε μαζί το ιδανικό πρόγραμμα στα μέτρα σας

Η ίδια εργασία στο μισό χρόνο !

Μηχανογράφηση

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων για τη CustomLab αποτελεί την κύρια δραστηριότητά της.

Ο όρος μηχανοργάνωση ετυμολογικά σημαίνει οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μηχανογράφηση είναι η καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε ένα μηχανογραφημένο σύστημα διακρίνονται τα Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα οργανωμένα σε αρχεία ή στις λεγόμενες βάσεις δεδομένων, και οι Επεξεργασίες και οι Υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν πάνω στα δεδομένα για να εξαχθούν τα ζητούμενα αποτελέσματα - πληροφορίες - στατιστικά - αναφορές.

H χρήση μηχανογράφησης μιας επιχείρησης έχει πλεονεκτήματα:

 • Οργάνωση Πελατών
 • Άμεσος έλεγχος του αποθέματος
 • Γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών
 • Καταγραφές συναντήσεων
 • Project Management (Διαχείριση Έργου)
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Οργάνωση ραντεβού & υπενθυμίσεων
 • Μείωση των λαθών κατά την πώληση
 • Στατιστικά πωλήσεων

ERP - CRM | Πλεονεκτήματα

Σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού - Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

 • Συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που χρειάζονται σε καθημερινή βάση
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών
 • Μειώσει των λειτουργικών εξόδων
 • Ταχύτητα εκτέλεσης εργασιών
 • Άμεση εικόνα στης σχέσης με τον πελάτη
 • Αποτύπωση των χρηματοοικονομικών σε αναφορές - διαγράμματα
 • Διεκπεραίωση με πιο ευέλικτο τρόπο των εργασιών
 • Συγκέντρωση αρχειακού υλικού

CLOUD | Πλεονεκτήματα

Tα πλεονεκτήματα του Cloud λογισμικού είναι ακόμη περισσότερα

Ιδανικά, το λογισμικό που βασίζεται στο cloud ,μπορεί αφενός να φιλοξενεί απρόσκοπτα δεδομένα - επαφές - αρχεία, αφετέρου τυχόν αναβαθμίσεις γίνονται αυτόματα. Επίσης σε μια εγκατάσταση στο σύννεφο τα μέτρα ασφραλείας μεγιστοποιούνται σε σχέση με μια τοπική λύση. Τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και φυσικά προσφέρεται η ελευθερία της πρόσβασης αφού από οποιαδήποτε συσκευή και από οποιοδήποτε μέρος μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό σας.

Ευελιξία & cloud

 • Ταχύτερη ενσωμάτωση
 • Αυτόματες αναβαθμίσεις
 • Προσαρμοστικότητα στις ανάγκες
 • Ευέλικτη πρόσβαση
 • Δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή
 • Αυξημένες δυνατότητες συναργασίας

Εταιρίες με μηχανογράφηση της customLab

Πλεονεκτήματα CustomLab προγραμμάτων

1. Προσαρμοστικότητα
Το λογισμικό που αναπτύσσεται για έναν οργανισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις, προτιμήσεις και προσδοκίες του έχει ώς αποτέλεσμα η λειτουργικότητα που παραδίδεται να έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά χωρίς να απαιτείται προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών σε περιορισμένες λειτουργικές δυνατότητες, όπως συμβαίνει συχνά με το έτοιμο software.

2. Αποτελεσματικότητα
Οι custom λύσεις είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές στη χρήση τους, καθώς περιλαμβάνουν MONO τις λειτουργικότητες που οι οργανισμοί χρειάζονται. Το έτοιμο λογισμικό έχει ώς κύριο μέλημα να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό αναγκών με αποτέλεσμα να καθυστερούν τις καθημερινές λειτουργίες και να περιπλέκουν την χρήση της εφαρμογής.

3. Απόδοση Επένδυσης
Ένα custom πακέτο λογισμικού μπορεί να αποτελεί μια πιο ακριβή λύση σε σύγκριση με κάποιες έτοιμες λύσεις. Αποδεικνύεται όμως ότι με την πάροδο του χρόνου, η προσαμοστικότητα του custom software στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας επιχείρησης, προσφέρει μακροπρόθεσμα υψηλότερο ROI

4. Ευελιξία
Όσο μια επιχείρηση μεγαλώνει τόσο το λογισμικό μηχανογράφησης που διαθέτει πρέπει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει μαζί της. Ένα σύστημα που είναι ορθά κατασκευασμένο αρχιτεκτονικά, σας δίνει την δυνατότητα επέκτασης προς οποιαδήποτε κατέυθυνση σχεδόν χωρίς περιορισμούς.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Απάντηση

Τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες. Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013, και λαμβάνει τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πολιτική απορρήτου.

Απάντηση

Σε όλους τους πελάτες της customLab παρέχεται υπηρεσία υποστήριξης με τους παρακάτω τρόπους ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη.

 • Υποστήριξη μέσω Τηλεφώνου
 • Μέσω Ε-mail
 • Απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote Support)
Απάντηση

Τα δεδομένα είναι περιουσιακό στοιχείο του πελάτη. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση του πελάτη να ζητήσει την εξαγωγή των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή ή πριν την οριστική διαγραφή τους σε περίπτωση λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, η επιχείρηση δεσμεύεται στην διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων του πελάτη για 10 ημερολογιακές ημέρες.

Απάντηση

Εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν καλύπτει ένα έτοιμο πακέτο λογισμικού, η κατασκευή ενός προγράμματος μηχανογράφησης μπορεί να χρειαστεί από 3 έως και 12 εβδομάδες. Καθώς όμως το κάθε έργο είναι μοναδικό, μπορεί οι χρόνοι υλοποίησης του έργου να διαφοροποιηθούν.

Απάντηση

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλονται με την πάροδο του χρόνου, η μηχανογράφηση της customLab παρέχει στον πελάτη την ευελιξία επέκτασης του λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή.

Απάντηση

Για ένα σύστημα διαχείρισης custom μηχανογράφησης το οποίο είναι απόλυτα user friendly και βασίζεται πάντα σε cloud περιβάλλον δεν υπάρχει σταθερό κοστολόγιο διότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική με ξεχωριστές ανάγκες, ρωτήστε μας για το δικό σας μοναδικό πρόγραμμα μηχανογράφησης για να ορίσουμε το κοστολόγιο για εσάς.

Απάντηση

Το λογισμικό που είναι εγκαταστημένο στο σύννεφο έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Η σύνδεση γίνεται από παντού και από οποιαδήποτε συσκευή
 • Τυχόν αναβαθμίσεις γίνονται αυτόματα
 • Οποιαδήποτε δυσλειτουργία αντιμετωπίζετε άμεσα, δίχως να περιμένετε τον τεχνικό
 • Επιπλέον προσφέρει μέγιστη ασφάλεια & έλεγχο καθώς υπάρχει αυτόματη λήψη backup και δεν εξαρτάστε από το εξοπλισμό του γραφείου σας