προγραμμα ηλεκτρονικης τιμολογησης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τι είναι και που χρησιμοποιείται

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει η κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και η ηλεκτρονική αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον αντισυμβαλλόμενο που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος. Ο λήπτης μπορεί να είναι επιχείρηση ή ιδιώτης.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (αγγλ. Electronic invoicing) εμφανίστηκε ως όρος στην Ελλάδα Mε το άρθρο 1 του Ν.3193/2003 (Φ.Ε.Κ 266/Α’/20.11.2003), στο άρθρο 18/α παρ. 5 έως 9 και 10 έως 15).

Στα ανωτέρω, ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της 6ης κοινοτικής οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που περιλάμβανε αρχικά την:

  • Διαβίβαση παραστατικών πώλησης
  • Αποθήκευση παραστατικών πώλησης και αποθήκευση τιμολογίων

Στόχος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι κυρίως η εξοικονόμηση χρόνου στις επιχείρησεις, η αποφυγή λαθών από τις καταχωρήσεις, η αμεσότητα στην πληροφόρηση του κράτους για φόρους καθώς και η διευκόλυνση στον κρατικό έλεγχο των παραστατικών.

Η αποστολή και η λήψη των τιμολογίων πρέπει να πραγματοποιούνται σε ασφαλές δικτυακό περιβάλλον, είτε με τη χρήση αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (advanced digital signatures) είτε μέσο του συστήματος EDI (Electronic Data Interchange).

Νομικό Πλαίσιο

Η ελληνική νομοθεσία N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α)

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να εναρμονίζονται με ένα άλλο μεγάλο σύνολο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες αυτές έχουν ως απώτερο στόχο να επιτύχουν την προβλεπόμενη εναρμόνιση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων προκειμένου να παρασχεθεί ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή αγορά, κάτω από την οποία η ηλεκτρονική τιμολόγηση ισχύει τυποποιημένη και επομένως εφαρμόσιμη σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Το επικείμενο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία καλύπτουν την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Οι κοινοτικές οδηγίες που αποσκοπούν στην εναρμόνιση αυτή είναι οι ακόλουθες:

Η κοινοτική οδηγία (2001/115/EC), Η κοινοτική οδηγία (1999/93/EC), Η κοινοτική οδηγία (95/46/EC)

software αποστολή τιμολόγιο με email pdf

Ελάτε να κατασκευάσουμε μαζί το ιδανικό πρόγραμμα στα μέτρα σας

Η ίδια εργασία στο μισό χρόνο !

Όφελος & Πλεονεκτήματα

Μείωση Κόστους

Ελαχιστοποιήστε το κόστος διαχείρισης των παραστατικών της επιχειρησής σας.

Νομιμότητα - Ασφάλεια

Εξασφαλίστε την ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και την ασφάλεια των παραστατικών σας, επιλέγοντας την πιστοποιημένη με πρότυπο ISO 27001, online υπηρεσία μας.

Ταχύτητα

Εκδόστε παραστατικά, αποστείλλετε μέσω email σε μορφή pdf μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και παρακολουθήστε την εξόφλησή του.

Ευελιξία - Επεκτασιμότητα

Εξασφαλίστε εύκολη εφαρμογή με την online υπηρεσία , η οποία λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το πληροφοριακό σύστημα (ERP) που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας

Αξιοποιώντας τον χρόνο

Τα παραστατικά σας πλήρως τακτοποιημένα, ταξινομημένα και με χρωματικές διαφορές. Η εύρεση ενός τιμολογίου να είναι πλέον θέμα δευτερολέπτων.

Φιλικό στο Περιβάλλον

Αποτρέψτε την περιττή χρήση χαρτιού στην επιχείρησή σας, επιλέγοντας ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Πλεονεκτήματα custom προγραμμάτων

1. Απόλυτη Προσαρμογή
Καθώς η υλοποίηση της τεχνικής λύσης βασίζεται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές ανάγκες που έχουν καταγραφεί και περιγραφεί πλήρως, η λειτουργικότητα που παραδίδεται έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά χωρίς να απαιτείται προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών (business rules) σε περιορισμένες λειτουργικές δυνατότητες, όπως συμβαίνει συχνά με το έτοιμο software.

2. Αποτελεσματικότητα
Οι Tailored made λύσεις είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές στη χρήση τους, καθώς περιλαμβάνουν μόνο τις λειτουργικότητες που οι οργανισμοί χρειάζονται. Τα έτοιμα πακέτα λογισμικού, έχοντας ως σκοπό να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλων εύρος αναγκών για διαφορετικές δραστηριότητες (businesses), διατηρούν λειτουργίες που ενώ κάποιοι οργανισμοί δε χρειάζονται, μειώνουν επιπλέον την ευχρηστία της εφαρμογής και καθυστερούν τη ροή των καθημερινών εργασιών.

3. Έλεγχος των εκδόσεων
Οι εταιρείες που υποστηρίζουν έτοιμα πακέτα λογισμικού προχωρούν σε αλλαγές και βελτιώσεις με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή νέων διαδικασιών και επιχειρησιακών κανόνων σε έναν οργανισμό. Η άμεση εκτέλεση μικρών πρόσθετων υλοποιήσεων ή μικρής έκτασης αλλαγών στο software μπορεί να αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση.

4. Δυνατότητα Επέκτασης
Όσο η επιχείρηση μεγαλώνει το software πρέπει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει μαζί με την επιχείρηση. Αν ένα σύστημα είναι σωστά δομημένο αρχιτεκτονικά, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη δυνατότητα επέκτασής του.

Εταιρίες με μηχανογράφηση της customLab