σερβις υπολογιστων

Service - Support

- Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων

Για την εύρυθμη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης, είναι απαραίτητη η κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη του εξοπλισμού και του λογισμικού της. Η customLab προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης:

Τεχνικές υπηρεσίες - Service υπολογιστών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικού δικτύου

Τεχνικές υπηρεσίες αναβάθμισης, επισκευής Η/Υ και περιφερειακών

Απομακρυσμένη υποστήριξη λογισμικού (remote support)